Sözleşmeler


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Nomad Soft Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ( bundan sonra NOMAD SOFT olarak anılacaktır) ait olan www.nomadsoft.com.tr elektronik ticaret internet sitesinde (“SİTE” ) sunulan hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarını, kullanım hak ve koşullarını düzenler.

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. . Bu SİTE de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE de sunulan hizmetler Nişantaş Mah. Yahya Çavuş Cad. No:16/2 Selçuklu / KONYA adresinde mukim NOMAD SOFT tarafından sağlanmaktadır. SİTE’nin yasal sahibi NOMAD SOFT olup site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf hakkı NOMAD SOFT’a aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını NOMADSOFT gerektiği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler sitede yayınlanır ve aynı tarihten itibaren geçerli olur.

1.4. SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi bu değişiklikleri kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. NOMAD SOFT SİTE’de yer alan ve yer alacak bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. SÖZLEŞME TANIMLARI

2.1. SİTE: NOMAD SOFT tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.nomadsoft.com .tr adresli web sitesidir.

2.2. KULLANICI: NOMAD SOFT’a ait SİTE’de alışveriş yapmak amacıyla veya alışveriş yapmaksızın SİTE’yi ziyaret eden kişidir.

2.3. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.4. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.5. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle NOMAD SOFT arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.6. LİNK: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. NOMAD SOFT üzerinden SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel olarak Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. NOMAD SOFT üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. KULLANICILAR bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

3.2. NOMAD SOFT’un SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; NOMAD SOFT’a ait SİTE’de satışa sunulan ürünlerin/hizmetlerin KULLANICI tarafından bedeli ödendikten sonra tedarikçinin müsait olması halinde “ sözleşmenin satıcıya yüklediği; yani “malın teslimi” borcunun yerine getirilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye NOMAD SOFT adına ayıpsız teslimidir.

3.3. NOMAD SOFT SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. KULLANICILAR bu değişikliği sözleşmeyi onaylamakla kabul etmiş sayılır.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların NOMAD SOFT tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. NOMAD SOFT, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. KULLANICILAR bu değişikliği sözleşmeyi onaylamakla kabul etmiş sayılır.

3.5. SİTE’nin yazılım ve tasarımı NOMAD SOFT mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.6. NOMAD SOFT tarafından SİTE’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.7. SİTE’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.8. NOMAD SOFT SİTE’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SİTE’de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.9. Taraflar, NOMAD SOFT’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının gerçek münhasır delil olarak, HMK Madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.10.. İşbu SİTE’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu SİTE’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.11.. SİTE’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3.12. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

4. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler NOMAD SOFT tarafından ifa edilemez hale gelirse, NOMAD SOFT bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

5. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

NOMAD SOFT, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Konya Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

NOMAD SOFT YAZILIM DANIŞMANLIK HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KVK GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI Nomad Soft Yazılım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“NOMAD SOFT” veya “ŞİRKET”) tarafından işletilen www.nomadsoft.com.tr İnternet sitesini (“SİTE”) ziyaret edenlerin ve şirketimiz bünyesinde satışa sunulmuş olan ürünleri satın alan kişilerin(“VERİ SAHİBİ”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“POLİTİKA”) ile;

(1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi,
(2) Çerez Politikası
(3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında ve sitemizden ürün/hizmet almanız durumunda elde edilen kişisel veriler NOMAD SOFT tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

1. Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, )
2. İletişim bilgileriniz ( adres, e posta adresi, telefon numarası)
3. Fatura talep etmeniz halinde (TC Kimlik No, Vergi Kimlik No)
4. Kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde ödeme kuruluşuna gönderilmek üzere kredi kartı bilgileriniz
5. Ödeme yöntemi olarak havale seçilmesi halinde banka IBAN ve kullandığınız bankaya ilişkin bilgiler.
6. Şikayetlerinize ilişkin alınan formla oluşan kayıtlar
7. Şirketimiz tarafından size verilen hizmetlerin kayıtları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, alışveriş yapmanız durumunda faturalandırma ve ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi, ürün takip et özelliğini kullanmanız durumunda ise ilgili ürün hakkında talep ettiğiniz bilgilendirmenin yapılması kapsamında ve bunun yanı sıra aşağıda sıralanan amaçlarla NOMAD SOFT tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenebilecektir.

Şirket olarak sizinle iletişim kurmamız ve veri sahibi olarak sizin bizimle sorun ve şikayetlerinizi çözümlememiz amacıyla iletişim kurmanız halinde kimlik ve iletişim bilgilerinizi; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi; sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi işliyoruz.

Ayrıca hizmetlerimizi geliştirebilmemiz amacıyla aşağıda verilen amaçlarla kişisel verileriniz işlenmektedir.

- Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
- Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
- Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
- Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere; İnternet sitemizden alışveriş yapmanız dolayısıyla satın almış olduğunuz ürünün teslimatının yapılması için anlaşmış olduğumuz kargo şirketi ile; ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde, kredi kartı bilgileriniz, NOMAD SOFT tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “KİŞİSEL VERİ”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla; Ayrıca Ürün satın almanız halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla sizden talep etmiş olduğumuz bilgileri girmeniz halinde rızanız dahilinde toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Nomad Soft Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

VERİ SAHİPLEİRNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Şirketimizin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek
- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Oturum çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Teknik Çerezler

(Technical Cookies) Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies) Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Flash Çerezleri

(Flash Cookies) İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies) Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir
Analitik Çerezler

(Analytical Cookies) Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

ÇEREZLERİ KONTROL ETME VE SİLME

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 14/10/2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika NOMAD SOFT internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere NOMAD SOFT Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin en kapsamlı E Ticaret paketlerimizi inceleyin.

Siz seçin, biz işletmenizi hemen internete, taşıyalım.